Privacy by Design and Privacy Engineering


Pomagamy naszym klientom w tym by ich systemy informatyczne zapewniały odpowiedni ochrony poziom prywatności już na etapie ich projektowania. Najczęstszym błędem popełnianym w trakcie budowy rozwiązań przetwarzających dane osobowe jest to, że kwestie ich ochrony są traktowane wyłącznie jako dodatek. Konsekwencją takiego podejścia jest to, że wprowadzenie zmian w przypadku niezgodności w wydanym produkcie może być bardzo kosztowne lub niemożliwe w realizacji. Celem ochrony w fazie projektowania jest uniknięcie opisanych problemów i budowa kultury ochrony prywatności.

Relevant training sessions